Regulamin wynajmu i użytkowania apartamentów

1. Apartament może wynająć tylko osoba pełnoletnia, okazując przy odbiorze kluczy dowód osobisty lub paszport w celu spisania danych osobowych potrzebnych do zameldowania gości.

2. Dane osobowe gości są wykorzystywane tylko w celu identyfikacji oraz zameldowania i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. W momencie odbioru kluczy należy uregulować całą należność za pobyt lub przedstawić potwierdzenie przelewu należności.

4. Zastrzegamy możliwość pobrania depozytu zwrotnego w wysokości min 500 zł., jako zabezpieczenie przestrzegania zasad regulaminu. Zwrot depozytu następuje w ciągu 24 godz. na wskazane wcześniej przez Najemcę konto bankowe, po stwierdzeniu przez Wynajmującego braku uchybień co do przestrzegania regulaminu.

5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 12.00. Mimo to jesteśmy w stanie dostosować się indywidualnie do godzin Państwa przyjazdu i wyjazdu, o ile będzie to możliwe ze względu na inne rezerwacje.

6. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

7. Nie jest możliwe zakwaterowanie w apartamentach razem ze zwierzętami.

8. W apartamencie możliwy jest nocleg tylko uzgodnionej i opłaconej liczby osób. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w apartamencie po godzinie 22.00.

9. Apartamenty wynajmowane są wyłącznie w celach noclegowych. Nie dopuszcza się urządzania przez Gości różnego rodzaju imprez. Uprasza się aby podczas pobytu przestrzegać zasad współżycia sąsiedzkiego a szczególnie ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22.00 do 7.00.

10. Osoby wynajmujące apartament nie mogą przekazywać lub podnajmować apartamentu osobom trzecim jak również prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej w lokalu.

11. W przypadku naruszenia zasad ustalonych w pkt.9 Goście są zobligowani do przyjęcia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację przed Wspólnotą Mieszkaniową lub Spółdzielnią na terenie której znajduje się apartament.

12. Nasi Goście zobowiązani są do zgłoszenia i pokrycia równowartości wyrządzonych przez siebie szkód zarówno w apartamencie jak i ewentualnie w budynku w którym znajduje się wynajmowany lokal. W razie zagubienia kluczy konieczne będzie pokrycie przez Gościa kosztów wymiany zamka.

13. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez Państwa w trakcie pobytu w apartamencie nie ponosimy odpowiedzialności.

14. Przedmioty pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa przechowywane będą przez okres 1 miesiąca.

15. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa który rażąco naruszył regulamin podczas ostatniego pobytu.

16. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

17.  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy wynajmującym apartament a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.